Jednotky pro měření dřeva

Firmy nabízející palivové dřevo bohužel nepoužívají vždy stejné jednotky a tím i posouzení cen bývá problematické.

Nejčastěji se používají tyto 3 jednotky :
1m3 (kubický metr) – prostor o hraně 1m zcela vyplněnou dřevitou hmotou
1prm (prostorový metr) – prostor o hraně 1m vyplněný naštípaným a nařezaným dřevem
1prms (prostorový metr sypaný) – prostor o hraně 1m do kterého je nasypáno naštípané a nařezané dřevo

1m3 = 1,6 prm = 2,20 prms

Naše firma dodává dřevo v PRMS.